Konferencje

O Konferencji   Program   Rejestracja   Prelegenci   Partnerzy   Kontakt 1

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane uczestnika
Dane do faktury:
Koszt uczestnictwa

Członkowie IDM:

Bezpłatnie dla członków IDM (max. dwie osoby z jednej instytucji pod warunkiem zapisu do 19.09.2023 r.)

 

Pozostałe instytucje:


Early Birds do 19 września 2023 r.

500 zł* netto (pierwsza osoba)

400 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).


Cena regularna od 20 września 2023 r.

700 zł* netto (pierwsza osoba)

500 zł* netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji)

* Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

Płatność za udział w Konferencji

Płatność za udział w konferencji nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Izbę Domów Maklerskich i przesłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym po zakończeniu konferencji z terminem płatności 7 dni.

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w Konferencji:

Etap I: Należy wypełnić niniejszy formularz zgłoszeniowy najpóźniej do dnia 25 września 2023 r.

Etap II: Otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na Konferencję.

Po przesłaniu zgłoszenia nie będzie możliwość bez kosztowej rezygnacji udziału w Konferencji. Istniej tylko możliwość zmiany uczestnika.

Wszelkich zmian osobowych można dokonać jedynie w formie mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej na dzień przed datą odbycia się Konferencji.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

  • w sprawach organizacyjnych z p. Michał Turek tel. +48 602 863 444

Izba Domów Maklerskich (dalej „IDM”) z siedzibą w Warszawie ul. Kopernika 17,00-359 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia do udziału w Konferencji Compliance IDM (dalej „Konferencja”), wystawienia faktury za udział w Konferencji oraz dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Konferencji. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w Konferencji;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Pani/Pana dane mogą być udostępnione w niezbędnym zakresie w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz IDM usługi informatyczne oraz zatrudnionym do obsługi Konferencji;
  • Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez IDM podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
  • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi Konferencji, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
Powered by BreezingForms