Centrum Prasowe

Standard IDM dot. zasad ustalania beneficjenta rzeczywistego w zakresie AML

Formularz zgłoszeniowy Szkolenie PSA 8.10.2021r.

Spotkanie kierownictwa biur i domów maklerskich Członków IDM 30.09-01.10.2021 r.

Strategia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na lata 2021-2025

Podsumowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Domów Maklerskich 24 czerwca 2021r.

List Prezesa Zarządu Izby Domów Maklerskich podsumowujący działania IDM w 2020 roku na ZWZ IDM w dniu 24 czerwca 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy Webinarium HR bez papieru

Biuletyn IDM 20/2021 - Tematy: Model rynku finansowego w Polsce, Rejestr akcjonariuszy, Sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej

Webinarium „KALKULACJA WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH WNIKAJĄCYCH Z IFR” 22.10.2020 r. godz. 10:00 - 14:00

Webinarium „NOWE REGULACJE OSTROŻNOŚCIOWE DLA FIRM INWESTYCYJNYCH” 1.10.2020r. godz. 10:00-14:00